Cytat dnia

Niedziela 28 Czerwca 2015 r.

Dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka, uczynił go obrazem swej własnej wieczności (Mdr 2,23)

Poniedziałek 29 Czerwca 2015 r.

Ty jesteś Piotr-Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą (Mt 16,18)

Wtorek 30 Czerwca 2015 r.

Ludzie pytali zdumieni: Kimże On jest, że nawet wichry i jezioro są Mu posłuszne? (Mt 8,27)

Środa 1 Lipca 2015 r.

Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli, a Pan Bóg będzie z wami (Am 5,14)

Czwartek 2 Lipca 2015 r.

W Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą, nam zaś przekazał słowo jednania (2Kor 5,19)

Piątek 3 Lipca 2015 r.

Uwierzyłeś Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli (J 20,29)

Sobota 4 Lipca 2015 r.

Ze swej woli zrodził nas Ojciec przez słowo prawdy, abyśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń (Jk 1,18)
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg