Cytat dnia

Niedziela 20 Listopada 2016 r.

Zechciał bowiem Bóg, aby w Nim zamieszkała cała Pełnia (Kol 1,19)

Poniedziałek 21 Listopada 2016 r.

Ci spośród ludzi zostali wykupieni na pierwociny dla Boga i dla Baranka (Ap 14,4b)

Wtorek 22 Listopada 2016 r.

A Siedzący na obłoku rzucił swój sierp na ziemię i ziemia została zżęta. (Ap 14,16)

Środa 23 Listopada 2016 r.

Przyjdą wszystkie narody i padną na twarz przed Tobą, bo ujawniły się słuszne Twoje wyroki (Ap 15,4c)

Czwartek 24 Listopada 2016 r.

Zbawienie i chwała, i moc u Boga naszego, bo wyroki Jego prawdziwe są i sprawiedliwe (Ap 19,1c-2a)

Piątek 25 Listopada 2016 r.

I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły (Ap 21,1ab)

Sobota 26 Listopada 2016 r.

A oto niebawem przyjdę. Błogosławiony, kto strzeże słów proroctwa tej księgi (Ap 22,7)

Reklama

Reklama