Cytat dnia

Niedziela 21 Maja 2017 r.

Kto Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego [J 14,21b]

Poniedziałek 22 Maja 2017 r.

Nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu [J 16,2b]

Wtorek 23 Maja 2017 r.

On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie [J 16,8]

Środa 24 Maja 2017 r.

On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi [J 16,14]

Czwartek 25 Maja 2017 r.

Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz przemieni się w radość [J 16,20b]

Piątek 26 Maja 2017 r.

Znowu jednak was zobaczę, i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać [J 16,22b]

Sobota 27 Maja 2017 r.

Ojciec sam was miłuje, bo wy Mnie umiłowaliście i uwierzyliście, że wyszedłem od Boga [J 16,27]
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg