Cytat dnia

Niedziela 15 Kwietnia 2018 r.

On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: «Pokój wam!» [Łk 24,36]

Poniedziałek 16 Kwietnia 2018 r.

«Na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał» [J 6,29]

Wtorek 17 Kwietnia 2018 r.

«Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie» [J 6,35]

Środa 18 Kwietnia 2018 r.

To jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne [J 6,40a]

Czwartek 19 Kwietnia 2018 r.

«Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało, wydane za życie świata» [J 6,51c]

Piątek 20 Kwietnia 2018 r.

Jeżeli nie będziecie jedli Ciała Syna Człowieczego ani pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie [J 6,53]

Sobota 21 Kwietnia 2018 r.

To Duch daje życie (...). Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem [J 6,63]
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg