Cytat dnia

Niedziela 24 Czerwca 2018 r.

Nie bój się, Zachariaszu; twoja prośba została wysłuchana. [Łk 1,13a]

Poniedziałek 25 Czerwca 2018 r.

Takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą; i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą. [Mt 7,2]

Wtorek 26 Czerwca 2018 r.

Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. [Mt 7,12]

Środa 27 Czerwca 2018 r.

Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z ciernia albo z ostu figi? [Mt 7,16]

Czwartek 28 Czerwca 2018 r.

Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości. [Mt 7,23]

Piątek 29 Czerwca 2018 r.

Ty jesteś Piotr Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół. [Mt 16,18a]

Sobota 30 Czerwca 2018 r.

Wielu przyjdzie ze Wschodu i z Zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim. [Mt 8,11]

Reklama

Reklama