Cytat dnia

Niedziela 17 Czerwca 2018 r.

Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. [Mk 4,26]

Poniedziałek 18 Czerwca 2018 r.

Słyszeliście, że powiedziano: "Oko za oko i ząb za ząb!" A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. [Mt 5,38.39a]

Wtorek 19 Czerwca 2018 r.

Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. [Mt 5,44]

Środa 20 Czerwca 2018 r.

Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli. [Mt 6,1a]

Czwartek 21 Czerwca 2018 r.

Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. [Mt 6,14]

Piątek 22 Czerwca 2018 r.

Gromadźcie sobie skarby w niebie (...) Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje. [Mt 6,20a.21]

Sobota 23 Czerwca 2018 r.

Nie martwcie się więc o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie martwić się będzie. Dosyć ma dzień każdy swojej biedy. [Mt 6,34]

Reklama

Reklama