Cytat dnia

Niedziela 29 Lipca 2018 r.

Szedł za Nim wielki tłum, bo oglądano znaki, jakie czynił. [J 6,2a]

Poniedziałek 30 Lipca 2018 r.

Tak mówi Pan: Tak oto zniszczę pychę Judy i bezgraniczną pychę Jerozolimy. [Jr 13,9]

Wtorek 31 Lipca 2018 r.

Jak więc zbiera się chwast i spala w ogniu, tak będzie przy końcu świata. [Mt 13,40]

Środa 1 Sierpnia 2018 r.

Będą walczyć z tobą, lecz cię nie zwyciężą, bo Ja jestem z tobą, by cię wspomagać i uwolnić. [Jr 15,20b]

Czwartek 2 Sierpnia 2018 r.

Oto bowiem jak glina w ręku garncarza, tak jesteście wy, domu Izraela, w moim ręku. [Jr 18,6b]

Piątek 3 Sierpnia 2018 r.

Może posłuchają i zawróci każdy ze swej złej drogi, wtenczas Ja powstrzymam nieszczęście... [Jr 26,3a]

Sobota 4 Sierpnia 2018 r.

Jeżeli mnie zabijecie, krew niewinnego spadnie na was, na to miasto i na jego mieszkańców. [Jr 26,15]
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg