Cytat dnia

Niedziela 15 Lipca 2018 r.

Oni więc wyszli i wzywali do nawracania się. [Mk 6,12]

Poniedziałek 16 Lipca 2018 r.

Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. [Mt 10,40]

Wtorek 17 Lipca 2018 r.

Toteż powiadam wam: Ziemi sodomskiej lżej będzie w dzień sądu niż tobie. [Mt 11,24]

Środa 18 Lipca 2018 r.

Nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. [Mt 11,27bc]

Czwartek 19 Lipca 2018 r.

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. [Mt 11,28]

Piątek 20 Lipca 2018 r.

Oto powiadam wam: Tu jest coś większego niż świątynia. [Mt 12,6]

Sobota 21 Lipca 2018 r.

Biada tym, którzy planują nieprawość i obmyślają zło na swych łożach! [Mi 2,1a]

Reklama

Reklama