Cytat dnia

Niedziela 30 Grudnia 2018 r.

Spójrz, Boże, Tarczo nasza, wejrzyj na twarz Twojego pomazańca. [Ps 84,10]

Poniedziałek 31 Grudnia 2018 r.

Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. [J 1,10]

Wtorek 1 Stycznia 2019 r.

Nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej. [Ga 4,7]

Środa 2 Stycznia 2019 r.

Obietnicą tą, daną przez Niego samego, jest życie wieczne. [1J 2,25]

Czwartek 3 Stycznia 2019 r.

«Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym». [J 1,34]

Piątek 4 Stycznia 2019 r.

Kto postępuje niesprawiedliwie, nie jest z Boga, jak i ten, kto nie miłuje swego brata. [1J 3.10b]

Sobota 5 Stycznia 2019 r.

Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą. [1J 3,18]

Reklama

Reklama