Cytat dnia

Niedziela 5 Stycznia 2020 r.

A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. [J 1,14a]

Poniedziałek 6 Stycznia 2020 r.

Ujrzeliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon. [Mt 2,2b]

Wtorek 7 Stycznia 2020 r.

Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło. [Mt 4, 16]

Środa 8 Stycznia 2020 r.

W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że on sam nas umiłował. [1J 4,10ab]

Czwartek 9 Stycznia 2020 r.

Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim. [1J 4,16c]

Piątek 10 Stycznia 2020 r.

Jeśliby ktoś mówił: «Miłuję Boga», a brata swego nienawidził, jest kłamcą. [1J 4,20a]

Sobota 11 Stycznia 2020 r.

Ten, kto ma Syna, ma życie, a kto nie ma Syna Bożego, nie ma też i życia. [1J 5,12]

Reklama

Reklama