Cytat dnia

Niedziela 29 Grudnia 2019 r.

Tak miało się spełnić słowo Proroków: «Nazwany będzie Nazarejczykiem» [Mt 2,23b]

Poniedziałek 30 Grudnia 2019 r.

A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta – Nazaretu. [Łk 2,39]

Wtorek 31 Grudnia 2019 r.

Boga nikt nigdy nie widział; ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie ojca, o Nim pouczył. [J 1,18]

Środa 1 Stycznia 2020 r.

Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. [Lb 6,25]

Czwartek 2 Stycznia 2020 r.

«Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak rzekł prorok Izajasz» [J 1,23]

Piątek 3 Stycznia 2020 r.

"Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie." [J 1,30]

Sobota 4 Stycznia 2020 r.

Rzekł do niego: «Znaleźliśmy Mesjasza» – to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. [J 1,41b-42]
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg