Cytat dnia

Niedziela 7 Czerwca 2020 r.

«Pan, Pan, Bóg miłosierny i łagodny, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność» [Wj 34,6b]

Poniedziałek 8 Czerwca 2020 r.

Pan będzie czuwał nad twoim wyjściem i powrotem, teraz i po wszystkie czasy. [Ps 121,8]

Wtorek 9 Czerwca 2020 r.

Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? [Mt 5,13a]

Środa 10 Czerwca 2020 r.

Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. [Mt 5,17]

Czwartek 11 Czerwca 2020 r.

Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno ciało. [1Kor 10,17]

Piątek 12 Czerwca 2020 r.

Wtedy Bóg rzekł: «Wyjdź, aby stanąć na górze wobec Pana!» [1Krl 19,11a]

Sobota 13 Czerwca 2020 r.

Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi. [Mt 5,37]

Reklama

Reklama