Cytat dnia

Niedziela 1 Listopada 2020 r.

Zbawienie Bogu naszemu, Zasiadającemu na tronie, i Barankowi. [Ap 7,10]

Poniedziałek 2 Listopada 2020 r.

W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. (...) Idę przygotować wam miejsce [J14,2]

Wtorek 3 Listopada 2020 r.

On to, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem [Flp 2,6]

Środa 4 Listopada 2020 r.

Jawicie się jako źródła światła w świecie [Flp 2,15]

Czwartek 5 Listopada 2020 r.

Wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa [Flp3,8]

Piątek 6 Listopada 2020 r.

Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie [Flp 3,20]

Sobota 7 Listopada 2020 r.

Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia [Flp 4,16]

Reklama

Reklama