Cytat dnia

Niedziela 8 Listopada 2020 r.

Oto pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie! [Mt 25,6]

Poniedziałek 9 Listopada 2020 r.

Dokądkolwiek dotrą te wody (spod świątyni), wszystko będzie uzdrowione [Ez 49,7]

Wtorek 10 Listopada 2020 r.

We wszystkim dawaj wzór dobrych uczynków własnym postępowaniem [1 Tt 2,7]

Środa 11 Listopada 2020 r.

Przypominaj wszystkim, że powinni podporządkować się zwierzchnim władzom [Tt 3,1]

Czwartek 12 Listopada 2020 r.

Choć z całą swobodą mogę w Chrystusie nakładać na ciebie obowiązek, to jednak raczej proszę w imię miłości [Flm 7-20]

Piątek 13 Listopada 2020 r.

Miłość zaś polega na tym, abyśmy postępowali według Jego przykazań [2 J 6]

Sobota 14 Listopada 2020 r.

Postępujesz w duchu wiary, gdy pomagasz braciom, a zwłaszcza przybywającym skądinąd [3 J 5]

Reklama

Reklama