Cytat dnia

Niedziela 10 Stycznia 2021 r.

Któż zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? [1 J 5,5]

Poniedziałek 11 Stycznia 2021 r.

Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię! [Mk 1,15]

Wtorek 12 Stycznia 2021 r.

Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne [Mk 1,27]

Środa 13 Stycznia 2021 r.

Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ Go znały [Mk1,34]

Czwartek 14 Stycznia 2021 r.

Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: «Chcę, bądź oczyszczony» [Mk 1,41]

Piątek 15 Stycznia 2021 r.

Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: «Dziecko, odpuszczone są twoje grzechy» [Mk 2,5]

Sobota 16 Stycznia 2021 r.

Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników [Mk 2,17]

Reklama

Reklama