Cytat dnia

Niedziela 9 Stycznia 2022 r.

Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom.
[Tt 2,11]

Poniedziałek 10 Stycznia 2022 r.

Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi.
[Mk 1,17]

Wtorek 11 Stycznia 2022 r.

Jezus rozkazał mu surowo: «Milcz i wyjdź z niego! » Wtedy duch nieczysty zaczął nim miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego.
[Mk 1,25]

Środa 12 Stycznia 2022 r.

Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił. [Mk 1,34]

Czwartek 13 Stycznia 2022 r.

Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go (trędowatego) i rzekł do niego: "Chcę, bądź oczyszczony".
[Mk 1,41]

Piątek 14 Stycznia 2022 r.

Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: "Dziecko, odpuszczone są twoje grzechy". [Mk 2,5]

Sobota 15 Stycznia 2022 r.

Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników [Mk 2,17]
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama