Cytat dnia

Niedziela 16 Stycznia 2022 r.

Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan. [1 Kor 12,4]

Poniedziałek 17 Stycznia 2022 r.

Lepsze jest posłuszeństwo od ofiary, uległość – od tłuszczu baranów. Bo opór jest jak grzech wróżbiarstwa, a krnąbrność jak złość bałwochwalstwa. [1 Sm 15,22-23]

Wtorek 18 Stycznia 2022 r.

To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest Panem także szabatu.
[Mk 2,27-28]

Środa 19 Stycznia 2022 r.

Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego czy coś złego? Życie uratować czy zabić? [Mk 3,4]

Czwartek 20 Stycznia 2022 r.

Zmiłuj się nade mną, Boże, bo prześladuje mnie człowiek. [Ps 56,2]

Piątek 21 Stycznia 2022 r.

Jezus wszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. [Mk 3,13-19]

Sobota 22 Stycznia 2022 r.

Panie, Boże Zastępów, jak długo gniewać się będziesz pomimo modłów Twojego ludu? [Ps 80,5]

Reklama

Reklama