Cytat dnia

Niedziela 19 Listopada 2023 r.

Sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz – w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów (Mt 25,30)

Poniedziałek 20 Listopada 2023 r.

Gniew mnie ogarnia z powodu grzeszników porzucających Twe Prawo. Oplotły mnie więzy grzeszników, nie zapomniałem o Twoim Prawie (Ps 19,53 i 61)

Wtorek 21 Listopada 2023 r.

Panie, jak liczni są moi prześladowcy, jak wielu przeciw mnie powstaje (Ps 3,2)

Środa 22 Listopada 2023 r.

Każdemu, kto ma, będzie dodane; a temu, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma
(Łk 19,27)

Czwartek 23 Listopada 2023 r.

Niebiosa zwiastują Bożą sprawiedliwość, albowiem sam Bóg jest sędzią (Ps 50,6)

Piątek 24 Listopada 2023 r.

Bądź błogosławiony po wszystkie wieki (...) bo wszystko, co jest na niebie i ziemi, Twoje jest, Panie (1 Krn 29,10-11)

Sobota 25 Listopada 2023 r.

Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją (Łk 20,39)
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg