Cytat dnia

Niedziela 24 Grudnia 2023 r.

Bogu, który jedynie jest mądry, przez Jezusa Chrystusa, niech będzie chwała na wieki wieków! Amen (Rz 16,27)

Poniedziałek 25 Grudnia 2023 r.

Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło (Iz 9,1)

Wtorek 26 Grudnia 2023 r.

W Twoim ręku są moje losy, wyrwij mnie z rąk wrogów i prześladowców (Ps 31,16)

Środa 27 Grudnia 2023 r.

Światło wschodzi dla sprawiedliwego i radość dla ludzi prawego serca (Ps 97,11)

Czwartek 28 Grudnia 2023 r.

Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności (1J 1,5)

Piątek 29 Grudnia 2023 r.

Kto zaś swojego brata nienawidzi, żyje w ciemności i działa w ciemności, i nie wie, dokąd idzie, ponieważ ciemności dotknęły ślepotą jego oczy
(1J 2,11)

Sobota 30 Grudnia 2023 r.

Świat przemija, a z nim jego pożądliwość; kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki (1J 2,17)
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg