Cytat dnia

Niedziela 11 Lutego 2024 r.

Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie (1 Kor 10,31)

Poniedziałek 12 Lutego 2024 r.

Za pełną radość poczytujcie sobie, bracia moi, ilekroć spadają na was różne doświadczenia (Jk 1,2)

Wtorek 13 Lutego 2024 r.

Kto doznaje pokusy, niech nie mówi: «Bóg mnie kusi». Bóg bowiem ani nie podlega pokusie do zła, ani też nikogo nie kusi (Jk 1,13)

Środa 14 Lutego 2024 r.

W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem! (2 Kor 5,20)

Czwartek 15 Lutego 2024 r.

Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje (Łk 9,23)

Piątek 16 Lutego 2024 r.

Boże, moją ofiarą jest duch skruszony, pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz (Ps 51,19)

Sobota 17 Lutego 2024 r.

Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać do nawrócenia się sprawiedliwych, lecz grzeszników (Łk 5,32)
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg