• meggi
  05.06.2011 00:51
  meggi
  My to wiemy że,Pan Bóg nas kocha bardziej niż my kochamy siebie i pragnie dla nas szczęścia bardziej niż my pragniemy dla siebie ale Ci inni czy naprawdę zdają sobie sprawę,że podążają niewłaściwą drogą?Czy my jesteśmy w stanie bez Bożej pomocy wkroczyć w ich życie pełne zakrętów.Życie które im odpowiada i jest wspaniałe na dzisiejsze czasy ponieważ nie ma w nim miejsca na Boga.Tak naprawdę to tylko On może przyjść i dokonać prawdziwej przemiany i całkowicie odmienić serca i umysły tych którzy zbłądzili i szukają drogi...
 • Sylwiateresa
  05.06.2011 08:45
  Byłam niedawno w Jerozolimie w tym miejscu, gdzie Jezus wstąpił do nieba! Patrzyłam w błękitne niebo i zamyśliłam się tak, jak pewnie wtedy apostołowie. I z taką samą nadzieją jak oni wierzę, że Pan przygotował tam dla nas miejsce. Obyśmy tylko zrealizowali nasze powołania i na to zasłużyli!
 • Estera
  05.06.2011 12:36

  "Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego,...........

  I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko Głową dla Kościoła, który jest Jego Ciałem, Pełnią Tego, który napełnia wszystko na wszelki sposób."

  Ef 1,17-23

  Wpatrzeni w niebo, myślę, że to dobre odniesienie, by nie zgubić kierunku wędrówki po Ziemi.
  Jak wiele problemów bierze się z prostej nieumiejętności prowadzenia dialogu.
  Chodzi jeszcze o coś więcej, bo o rozpoznanie, by podążać za głosem Jezusa-Dobrego Pasterza, a nie względów ludzkich.

  O Miłości już nie wspomnę, gdyż jej brak kompletnie dezintegruje wspólnoty.

  Boże w trudnych chwilach chcę być w Niebie z Tobą, by z dystansu spojrzeć na to co ziemskie.
  Bądź uwielbiony
 • jogger1
  05.06.2011 17:06
  jogger1
  Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam (J 20, 21)
  Przygotowując się do Lectio Divina zajrzałem do aramejskiego Nowego Testamentu i okazało się, że słowa Pana Jezusa w Mt 18,18 są rozszerzone o zdanie, znane z J 20,21. Wersja ta zachowała się w niewielu manuskryptach greckich NT.
  "Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. TAK JAK OJCIEC MNIE POSŁAŁ, TAK I JA WAS POSYŁAM. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata."
  W powyższym konteście słowa z ewangelii Janowej nabierają jeszcze większej mocy niż tylko w kontekście wieczrnika.
  Będąc świadkami Chrystusa, wszyscy powinniśmy się czuć posłani. Prowadź nas Panie dalej przez ciemną dolinę.

Dyskusja zakończona.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama