h

  • jola1501
    20.10.2012 07:26
    Dlatego powiadam wam: Każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom odpuszczone, ale bluźnierstwo Ducha nie będzie odpuszczone. I ktokolwiek by wyrzekł słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone, kto by zaś wyrzekł je przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie mu odpuszczone ani w tym, ani w przyszłym wieku. (Mt. 12, 31-32).

    31-32. bluźnierstwo Ducha albo przeciw Duchowi nie będzie odpuszczone dlatego, że polega ona na stałej i nie- zachwianej postawie zaprzeczania wszystkiemu, co dotyczy duszy i jej zbawienia. Nawet niezwykłe dzieła Boże, jak cuda, faryzeusze, nie mogąc im zaprzeczyć, przypisywali siłom nieczystym. Przekreślali przez to wszelką nadzieję swego nawrócenia , czyniąc się niejako organicznie niezdolnymi do zrozumienia i przyjęcia prawdziwej nauki.
Dyskusja zakończona.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg