• Ciekielski2
    26.02.2013 16:30
    Jezus dziś mówi Ewangelii zeby nie nazwywano nauczycelami mistrzami Ojczami bo to wszystko prowadzic do wywyższania się to wszystko pokazuj nam farezyusz i czeni Pismie byli ślepi na Jezusowa nauke Jezus prowadzi moje życe nie do śmieci a do życa więcznego Jezus takrze chcał i farezusuw do prowadzic do tego życa ale byli głusi na nuke Bożą Szatan daj im no oczy opaski zeby zagubli swoje życe z Bogiem zagubli sercu prawde która roswietla nasze życe Jezus poazuje nam jak zyc ze nie sława rozrywka da ci prawdziwe życe bo to szatan mówi o będzis sławny ludzie będą czenic będzies za to pieniądze zdobywał a rozrywa tak samo satan mowi baw się uzywaj świata Jezus chce cię doprowadzc szczęścia więczne. Dla tego jest Wielki Post zeby upożątkowac swojw wneetrze serca zeby nie było wywywszania ale zby przez ciałe byłem unizony słuchący Bozego Słowa to slowo pokaze gdzie jest twój błąt w twoim sercu
Dyskusja zakończona.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg