h

 • JAWA25
  17.04.2016 11:51
  Jezus, a podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: "Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś." (J 17,1n) "A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie". (J 12,32) "A gdy już wszystko zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany Temu, który Synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich." (1 Kor 15,28) "Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone" (Kol 1,16)
  Cyryl z Jerozolimy (ok. 315 - 386) nauczał, że cała ludzkość jest zagubiona owcą którą Chrystus odnalazł (Katecheza 15,24).
  Starszy brat wzdragający się z powodu ugoszczenia marnotrawnego, podobnie jak sarkający robotnicy w winnicy (Mt 20, 11) czy nielitościwy dłużnik (Mt 18,33) odnoszeni są zwykle do faryzeuszy (względem celników) bądź do Izraela (względem pogan). Jednak, jak pisze Joachim Gnilka "mentalność osób dramatu buntujących się przeciwko dobroci jest jakby pozaczasowa" ("Jezus z Nazaretu. Orędzie i dzieje" Kraków 1997 s.123) nie zna granic ni kordonów.
 • jogger1
  19.04.2016 17:06
  jogger1
  Ci którzy stoją przed tronem to męczennicy, którzy opłukali swe szaty z własnej krwi, a przez krew Baranka zostali oczyszczeni z grzechów i dlatego mogą oglądać Boga bez drogi przez czyściec (biały kolor symbolizuje niewinność, palmy - męczeństwo).
  I dołączają do nich wciąż nowi od 2 tysięcy lat, w zeszłym roku przybyło ich 100.000...
  A w owczarni trzymane są razem i owce, i kozły. Gdy przyjdzie do rozdzielenia będzie płacz (tj. beczenie) i zgrzytanie zębów...
Dyskusja zakończona.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg