Słownik biblijny

Hasła na literę „T”

TEFILIN


inaczej "filakterie" – dwa czarne skórzane pudełeczka, w które żydzi wkładają cztery ustępy Biblii, ręcznie przepisane w języku hebrajskim przez sofera.

Tefilin, tak jak tałes, są noszone podczas codziennych modlitw w dni powszednie przez dorosłych mężczyzn. Pudełeczka przywiązuje się rzemieniem do czoła i lewego ramienia (u leworęcznych prawego). Fragmenty Tory są napisane na pergaminie ze skóry czystego zwierzęcia. Są to: Księga Wyjścia 13, 1 - 10 i 11 – 16, Księga Powtórzonego Prawa 6, 4 – 9 i 11, 13 – 21. Zawierają one podstawowe nakazy, których powinni przestrzegać żydzi, w tym noszenie tefilin. W obu pudełeczkach znajduje się ten sam tekst, z tym że w tefilin noszonym na lewym ramieniu zapisany na jednym kawałku pergaminu, a w noszonym na głowie - na czterech kawałkach.

Pochodząca z greckiego nazwa filakterie (amulety) nawiązuje do przypisywanej im mocy ochronnej. Według tradycji noszenie filakterii zapewnia długie życie, a jednocześnie wpaja pokorę. Tefilin na ramieniu symbolizuje rękę Boga wyciągniętą do Izraelitów i umieszczane jest w pobliżu serca, aby jego pragnienia podporządkować Bogu. Tefilin na głowie służy ujarzmieniu myśli i zmysłów.

Kiedyś tefilin noszone były cały dzień. W diasporze ograniczono ich zakładanie na czas modlitw. Obowiązek noszenia filakterii ciąży na mężczyznach od trzynastego roku życia, chociaż zakładają je również wcześniej, aby się wprawić w ich noszeniu. (za: Wikipedia)

Reklama

Reklama