Łukasz

Autor trzeciej księgi Ewangelii. Rodem z Antiochii Syryjskiej, pochodzenia nieżydowskiego. Bez wątpienia człowiek wykształcony.

Świadczy o tym literacki poziom obu ksiąg jego autorstwa - Ewangelii i Dziejów Apostolskich. Zresztą sama tradycja widzi w nim medyka, co potwierdzają ślady w jego pismach.

Łukasz przyjął chrześcijańską wiarę w rodzinnej Antiochii. Towarzyszył św. Pawłowi w jego misyjnych podróżach, jakiś czas spędził w Filippi. Z apostołem przybył do Jerozolimy. Towarzyszył mu odtąd wiernie cały czas, aż do ostatniej podróży do Rzymu.

Paweł bliski tam męczeńskiej śmierci, napisał „jedynie Łukasz jest ze mną”. Nie wiadomo, dokąd się udał po śmierci Pawła, choć najpewniejszy wydaje się ślad wskazujący na Beocję - krainę w środkowej Grecji, której głównym miastem były znane szeroko Teby. Tam poniósł śmierć męczeńską - krwią podpisując głoszoną i spisaną przez siebie Ewangelię.

Łukaszowi zawdzięczamy najwięcej wiadomości dotyczących początków życia Jezusa - od Zwiastowania poczynając. Albo znał jakieś pisane dokumenty, albo czerpał wiadomości od Maryi - pewności nie mamy. Świadomie pisał dla ludzi kultury helleńskiej.

Otwórz: Łk 1,1 nn.; Dz 1,1 nn.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama