Syjon

Hebrajska nazwa Zijon pierwotnie oznaczała południowo-wschodnie wzgórze w Jerozolimie, na którym znajdowała się twierdza Jebuzytów, zdobyta przez Dawida, który umieścił tam Arkę Przymierza.

Gdy Salomon zbudował świątynię na nieodległym wzgórzu Moria, nazwa Syjon została przeniesiona na to wzgórze, a z czasem zaczęto tak mówić o całej Jerozolimie. W ten sposób „Syjon” stał się mianem największej świętości narodu żydowskiego - wzgórza świątynnego, miasta, a jedno i drugie było uosobieniem tronu Boga.

Doroczne pielgrzymki, zwłaszcza na Paschę, zawierały w sobie ogromny ładunek tęsknoty za świętym miastem, za Syjonem w szczególności. Wstępowaniu na święte wzgórze towarzyszył śpiew „psalmów stopni”.

Miasto legło w gruzach w roku 70, zniszczenia zostały dopełnione 35 lat później. Zasypane gruzem doliny otaczające Syjon odebrały mu widok wyniosłego wzgórza - i tak jest do dzisiaj. Gdy po okresie tamtych wojen do Jerozolimy zaczęli wracać wyznawcy Jezusa, osiedlili się na południowej części wzgórza zachodniego, gdzie kiedyś znajdował się Wieczernik. To miejsce jest do dziś nazywane Syjonem Chrześcijańskim.

Od nazwy Syjon wziął swe miano żydowski ruch narodowo-polityczny.

Otwórz: Ps 121-134; 137; Hbr 12,22 nn.

 

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama