Biblia na wystawie

Okazałe tomy z metalowymi okuciami, miniaturowe książeczki-breloczki i nie tylko.

Wisła. Z dużym zainteresowa­niem zwiedzających spotkała się prezentowana w Muzeum Beskidz­kim wystawa „Z Biblią przez stule­cia”.

Znalazło się na niej prawie 300 eksponatów z kolekcji, jaką zgro­madził i udostępnił Henryk Patryarcha. Zbiory pokazują różnorod­ne formy zapisu Pisma Świętego: od tekstu utrwalonego na kamien­nej czy glinianej tabliczce, przez zwoje zanotowane na papirusie i pisane ręcznie księgi, po druko­wane w różnym formacie książki.

Eksponowane są wydania Biblii z różnych epok, a także współczesnych komiksów inspirowanych Pismem Świętym, ilustrowanych wersji dla dzieci czy podręcznych, kieszonkowych wydań poszczegól­nych ksiąg biblijnych.

Na wysta­wie znalazły się okazałe tomy z metalowymi okuciami i miniatu­rowe książeczki-breloczki, a także najmniejsza Biblia świata, zapisa­na na maleńkim skrawku mikrofilmu.

– Cieszy zainteresowanie, z jakim spotkała się ta biblijna wystawa, która potwierdza, jak ważne miejsce w życiu człowieka zajmuje Biblia – mówi Małgorzata Kiereś, dyrektor muzeum.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama