Księga Rodzaju dla małych i dużych

Czy kiedykolwiek wasze dziecko występowało w spektaklu teatralnym? Chcielibyście opowiedzieć dzieciom biblijne historie, a nie wiecie jak? Koniecznie przyjdźcie jutro do Bielskiego Centrum Kultury.

Księga Rodzaju dla małych i dużych   Materiały Teatru „A” W spektaklu gliwickiego teatru biblijnego dzieci będą zaproszone do współtworzenia widowiska Rodzinne spotkania to od kilku lat ważny element każdego Ty­godnia z Ewangelią. Przed rokiem na stadionie w Bielsku-Białej-Wapienicy, dzieci razem z dorosły­mi uczyły się, jak przez wspólne spędzanie czasu i zabawę budzić w sobie uśpioną wiarę, relacje ze sobą nawzajem i żywym Jezu­sem. W tym roku są zaproszeni 24 września na godz. 17 na teren przed Bielskim Centrum Kultury (a w razie niepogodny – do holu BCK). Tutaj przez godzinę zaba­wy poprowadzą dla wszystkich oazowicze oraz aktorzy „Teatru A” z Gliwic. To nie będzie jednak koniec spotkania z gliwiczanami. O 18.00 zaproszą na wyjątkowe widowisko.

– „Początek” to pierwszy spek­takl przygotowywany w ramach cyklu przedstawień pod wspólną nazwą „Biblijny Teatr Dziecięcy”. Poprzez ten projekt chcemy zapo­znać najmłodszego widza z biblijnymi treściami, niezmiennie obec­nymi i aktualnymi w europejskiej kulturze – podkreślają twórcy z teatru, który kilkakrotnie gościł już na Tygodniach z Ewangelią w Bielsku-Białej.

Jak zapowiadają aktorzy, „Po­czątek” opowiada biblijną historię opisaną w pierwszych rozdziałach Księgi Rodzaju: stworzenie świata, grzech pierwszych ludzi, zesłanie potopu, wreszcie cudowne ocalenie ludzi i zwierząt w arce Noego.

Tematyka poważna i trudna, ale rodzice nie muszą się obawiać. Spektakl jest pogodny, lekki i barw­ny. Jest w nim miejsce na elementy teatru lalkowego, zaskakujące triki, improwizację z widzami. To spek­takl muzyczny – narrację prowa­dzą piosenki, śpiewane do wyko­nywanej na żywo muzyki. Dzieci nie będą tylko widzami – będą zaproszone do współtworzenia opowiadanej historii.

Podczas spektaklu na pewno nie będą się nudzić także starsi, którzy przyprowadzą swoje pocie­chy – wiele tekstów i aluzji skiero­wanych jest wprost do dorosłego widza. – Liczymy na to, że dorośli będą się bawili nie mniej dobrze niż ich podopieczni, i że autentycz­nie się wzruszą – dodają aktorzy.

Poważna treść na pewno nie będzie strywializowana. Pró­ba zobaczenia biblijnego przekazu przez wrażliwość i wyobraźnię dziecka pozwala w zupełnie nowej perspektywie doświadczyć zna­nych treści. Spektakl trwa około 70 minut.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama