Sylwetka Wykładowcy

Ks. Prof. dr hab.
Marek Starowieyski


Emerytowany profesor
i wykładowca


- Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Filologii Polskiej)


- Papieskiego Instytutu
Patrystycznego Augustinianum
w Rzymie,


wybitny historyk i patrolog
o międzynarodowym autorytecie
i uznaniu.

 

 

WYBRANE PUBLIKACJE

Słownik wczesnochrześcijańskiego piśmiennictwa. J. M. Szymusiak SJ, M. Starowieyski (oprac. ). Poznań: Księgarnia św. Wojciecha, 1971. .

Reguła św. Augustyna, przeł. ks. Marek Starowieyski, [w:] dzieło zbiorowe, Starożytne reguły zakonne, Warszawa 1980 ATK PSP 26, s. 73-102.

Apoftegmaty Ojców Pustyni. Opracowanie i wybór ks. M. Starowieyski. Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1986 Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy 33, zeszyt 1 s. 292, zeszyt 2 s. 278.

Mariologia Orygenesa w: Orygenes, Homilie o Ewangelii św. Łukasza, tłum. i opr. S. Kalinkowski, Warszawa: Wydawnictwo ATK, 1986, s. 5-29, Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy 36.

Sobory Kościoła niepodzielonego. T. 1 - Dzieje. Tarnów: Biblos, 1994.

Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, oprac. ks. Marek Starowieyski, Kraków 1998 Wydawnictwo „M”.

Ojcowie Kościoła Wschodniego o Eucharystii. Marek Starowieyski (oprac. ). Katowice - Ząbki: Księgarnia św. Jacka; Apostolicum - Wydawnictwo Księży Pallotynów Prowincji Chrystusa Króla, 2005, s. 85.

Ojcowie Kościoła Zachodniego o Eucharystii. Marek Starowieyski (oprac. ). Katowice - Ząbki: Księgarnia św. Jacka; Apostolicum - Wydawnictwo Księży Pallotynów Prowincji Chrystusa Króla, 2005, s. 83.

Apokryfy Nowego Testamentu, Marek Starowieyski (redakcja), Kraków 2007-2011, Wydawnictwo WAM

Odpoczynek ze św. Pawłem, Kraków 2008, Wydawnictwo PETRUS.

Adwent. Rozważania, Kraków 2009, Wydawnictwo PETRUS.

Sprawiedliwy z wiary żyje. Życie i męczeństwo bł. Stanisława Starowieyskiego, Kraków 2010, Wydawnictwo PETRUS

Aborcja. Filozoficzne, teologiczne, historyczne i prawne spojrzenie, (współautorstwo z A. Muszalą i T. Ślipko), Kraków 2010, Wydawnictwo PETRUS

Ojcowie Kościoła o kapłaństwie i kapłanach, Marek Starowieyski (wybór i opracowanie), Kraków 2010, Wydawnictwo PETRUS

Tradycje Biblijne, kard. Gianfranco Ravasi (wstęp), Kraków 2011, Wydawnictwo PETRUS.

Męczennicy oprac., wstęp i wybór tekstów Ewa Wipszycka i ks. Marek Starowieyski [w:] „Ojcowie Żywi” tom IX, wyd. Znak 1991

Ksiądz. Opowiadania i wspomnienia o księżach, Kraków 2012, Wydawnictwo PETRUS

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama