Prorok

Słowo "prorok" wskazuje na człowieka, który publicznie przemawia w czyimś imieniu.

W Biblii jest to oczywiście rzecznik Boga - w Jego imieniu przemawia słowami, stylem życia, symbolicznymi gestami, a nawet minidramami. Powołanie proroka jest tajemnicą danej osoby.

Biblia zawiera kilka opisów powołania proroków. Szczególnie godne uwagi są relacje Izajasza, Jeremiasza, barwna opowieść o Jonaszu i cała wreszcie historia Mojżesza uważanego za największego wśród proroków.

Z powodu głoszonego orędzia prorocy nieraz bywali prześladowani. Niejeden z tego powodu zginął męczeńską śmiercią. Po niektórych prorokach została spuścizna w postaci ksiąg, które stanowią ważną część Starego Testamentu.

Po zesłaniu Ducha Świętego, a więc w czasach Nowego Testamentu, dar proroctwa został na nowo ożywiony w kształcie nieco innym, ale na tyle tożsamym z dawnym, że ludzi pełnych natchnienia, mówiących o Bożych sprawach, za proroków uważano. Równocześnie zawsze istniał problem proroków fałszywych, samozwańczych.

Zdolność przepowiadania rzeczy przyszłych była czynnikiem weryfikującym proroka. Stąd wzięło się uproszczone i nieprawdziwe rozumienie proroka jako wieszczącego przyszłość.

Otwórz: Iz 6; Jr 1,1-10; Jon 1; Mt 11,9-14; DZ 13,1 nn.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg