Miesiąc Biblijny

We wrześniu obchodzi go Kościół w Brazylii.

Inicjatywa ta powstała w archidiecezji Belo Horizonte przed ponad 40 laty, w 1971 r., i rozprzestrzeniła się na cały kraj. Kościół w tym czasie zachęca do bliższego kontaktu ze Słowem Bożym. Podsuwa się też różne sugestie, jak korzystać z Pisma Świętego w codziennym życiu wspólnot i poszczególnych wiernych.

Krajowa Konferencja Biskupów Brazylii (CNBB) skierowała do wspólnoty kościelnej nowy dokument, noszący tytuł: „Uczniowie i Słudzy Słowa Bożego w misji Kościoła”. Dokument ten jest konkretną i odważną propozycją, którą można określić, jako „biblijną animację całego życia Kościoła i jego duszpasterstwa”.

Tutejszy Kościół uczynił pewien krok do przodu. Mianowicie od „duszpasterstwa biblijnego” kieruje się ku „animacji biblijnej całej wspólnoty kościelnej”. Pragnie umieścić Słowo Boże w centrum, wyrażając szacunek dla jego pierwszeństwa jako duszy naszego bycia i naszego działania jako chrześcijanin.

Dokument episkopatu w celu rozbudzenia animacji biblijnej wskazuje pewne konkretne propozycje: uczynienie Pisma Świętego podstawowym podręcznikiem w katechezie, zorganizowanie roku biblijnego, promocja kongresów biblijnych, utworzenie komisji biblijnych we wszystkich sektorach Kościoła, zaoferowanie materiałów duszpasterskich o tematyce biblijnej, odmawianie Liturgii Godzin, a przynajmniej Psalmów wspólnie z wiernymi.

Ponadto wspomniany dokument podkreśla, żeby celebracje i spotkania we wspólnotach miały większy, konkretny wymiar biblijny.

Według autorów cytowanego dokumentu poznawane Słowo Boże stawać się będzie promotorem przemian społecznych i godności osoby ludzkiej.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama