Exposé w domu okupantów

To musiało być niesamowite! Piotr staje w Cezarei Nadmorskiej w domu oficera armii okupacyjnej i zamiast oddać cześć imperatorowi: „Ave Caesar”, opowiada o Jezusie z Nazaretu i mówi o Nim rzeczy niezwykłe.

Rzymianie weszli do Palestyny w 64 r. przed Chr. Przywiódł ich tam znakomity wódz Pompejusz, którego potem nazwano Wielkim. W czasie gdy Piotr zjawił się w domu centuriona, kontrolowali Ziemię Świętą od ponad stulecia.

Ich główny garnizon znajdował się właśnie w Cezarei Nadmorskiej. Tam też rezydował prokurator – wówczas tak dobrze znany – Poncjusz Piłat. I stamtąd w czasie najważniejszych świąt żydowskich prokurator ów udawał się do Jerozolimy, aby z bliska czuwać i reagować, gdyby była taka konieczność.

Tu niejako role się odwracają. To do garnizonu okupacyjnego przybywa pierwszy z apostołów i oświadcza: „Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu”.

Owszem, nie było to na głównym placu apelowym rzymskiego legionu podczas oficjalnej zbiórki, musztry czy ćwiczeń. Było to w domu dowódcy oddziału, centuriona Korneliusza, który od dawna fascynował się religią okupowanego narodu.

Korneliusz zapewne wiedział, że Żydzi żyli w oczekiwaniu na Mesjasza, który przyjdzie ich wyzwolić. Mesjasza, czyli namaszczonego przez Boga. I teraz słyszy od Piotra o owym Jezusie, „którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą”.

Ale św. Piotr nie poprzestaje na tym, idzie dalej, znacznie dalej: „Bóg ustanowił Go sędzią żywych i umarłych... Każdy, kto w Niego wierzy, w Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów”.

Bycie sędzią żywych i umarłych to prerogatywa samego Boga. A odpuszczenie grzechów? Przypomnijmy znaną ewangeliczną scenę: przed Panem Jezusem spuszczają przez otwór w dachu sparaliżowanego, a Ten mówi mu: „Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy”. Świadkowie tej sceny byli do gruntu zdumieni i zgorszeni: „Któż może odpuszczać grzechy oprócz samego Boga?”.

Niesamowite jest to Piotrowe exposé w domu Korneliusza, i biorąc pod uwagę okoliczność wygłoszenia, i jeszcze bardziej uwzględniając jego treść, którą dopełnia przypomnienie, że Jezusa z Nazaretu, zabitego i zawieszonego na drzewie krzyża, „Bóg wskrzesił trzeciego dnia”.

***

Tekst czytania znajdziesz tutaj

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama