Biblia świętego

Zwykle opisujemy tu książki, które warto mieć. Tym razem księga, którą mieć trzeba.

Ważąca blisko 4 kilogramy papieska  Biblia to drugi w historii Polski przekład dokonany przez jednego tłuma­cza, bp. Kazimie­rza Romaniuka. Niezwykłe wydanie Pisma Świętego z osobistą dedykacją i komentarzami Jana Pawła II jest jednocześnie cegieł­ką na budowę Świątyni Opatrz­ności Bożej w Wilanowie.

Blisko 1,5 tysiąca stron, sre­brzone brzegi księgi, twarda oprawa z mi­sternym srebrnym ornamentem i 360 komentarzami biblij­nymi Jana Pawła II - niezwykłe wydawnic­two ukazało się z oka­zji kanonizacji papie­ża Polaka. Każdy jego egzemplarz, zdobiony 83 ilustracjami Gusta-ve’a Doré, ma indywidualny numer i pieczęć z wizerun­kiem Centrum Opatrzności Bożej, a także błogosławieństwo święte­go papieża dla wszystkich rodzin, które wspólnie czytają słowo Boże i specjalne strony na zapisywanie wydarzeń z życia rodziny.

Biblię-cegiełkę można zamówić na stronie www.centrumopatrznosci.pl i telefonicznie (22 / 20 19 712) lub zakupić w punkcie informacyj­nym Centrum Opatrzności Bożej w Warszawie, przy ul. ks. Prymasa A. Hlonda 1. Koszt jednego egzem­plarza (darmowa przesyłka) to 160 zł.

Każdy, kto złoży zamówienie elek­tronicznie, otrzyma w prezencie także Ewangeliarz z komentarza­mi Jana Pawła II.                       

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama