I spotkali Mojżesza!

Łącznie kilkanaście tysięcy uczniów brało udział w eliminacjach do międzynarodowego sprawdzianu wiedzy na temat życia Mojżesza. Taki był temat tegorocznej, organizowanej w Bielsku-Białej po raz osiemnasty edycji ekumenicznego i międzynarodowego konkursu "Jonasz".

Uczniowie i i ich katecheci nerwowo powtarzali wiadomości do ostatniej chwili, tuż przed wejściem na finałowy egzamin ze znajomości sporych fragmentów księgi: Liczb, Wyjścia i Powtórzonego Prawa. Test pisali w gmachu kurii w Bielsku-Białej. Jeszcze na schodach słychać było pytania opiekunów młodych biblistów: - A pamiętasz, ile rydwanów armii faraona ścigało lud Izraela? I spokojne odpowiedzi uczniów: - Wiadomo: sześćset...

Emocje katechetów uspokoi dopiero lista finalistów z wynikami: jak co roku bardzo dobrymi. Bo finaliści okazali się świetnymi znawcami najdrobniejszych szczegółów dotyczących Mojżesza.

- Odbywający się od 18 lat konkurs osiągnął właśnie swój wiek pełnoletności, ale dojrzałych i znakomicie przygotowanych finalistów nigdy nam nie brakowało - zaznacza ks. prał. Józef Oleszko, odpowiedzialny za organizację konkursu ze strony Kościoła rzymskokatolickiego, oceniając wyniki tegorocznych zmagań szkolnych znawców biblijnych treści.

- Swoją wiedzą dzieci mogą zaskoczyć niejednego znawcę Pisma Świętego - dodaje z uznaniem ks. prał. Józef Oleszko. - Zdobyte podczas przygotowań do konkursu wiadomości to na pewno ważny owoc konkursu, ale najważniejszy można dostrzec na przestrzeni paru lat, kiedy widać, że bardzo często uczeń, który raz sięgnął po Pismo Święte, już z jego lektury nie rezygnuje i startuje w kolejnych latach.

Również Bogusław Czyż, prezes ewangelickiego Towarzystwa Katechetycznego „Jonasz” ze Skoczowa, które jest współorganizatorem konkursu, główny sukces przedsięwzięcia widzi w tym, że udaje się od lat tak mocno zainteresować czytaniem biblijnych ksiąg już najmłodszych uczniów, trzecio- i czwartoklasistów.

- W tym roku już po raz drugi jako katecheta przygotowuję uczniów do udziału w tym konkursie i cieszę się, że udaje się ich zachęcić nie tylko do czytania Pisma Świętego, ale także do tego, żeby żyli tym, co czytają - przyznaje ks. Krzysztof Walczak z parafii św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach.

Sukcesem organizatorów jest także to, że konkurs, który był początkowo ekumeniczną inicjatywą adresowaną do dzieci i młodzieży z dwóch działających na tym samym terenie diecezji: katolickiej (bielsko-żywieckiej) i ewangelicko-augsburskiej  (cieszyńskiej), obecnie ma już zasięg ogólnopolski, a nawet międzynarodowy. Wśród finalistów są co roku uczniowie spoza obu diecezji. - To głównie zasługa pracujących co jakiś czas w innych miejscowościach sióstr zakonnych-katechetek, które zetknąwszy się z "Jonaszem", zachęcają do udziału także uczniów nawet z odległych miast. W tym roku pojawili się finaliści m.in. z Poznania czy Rzeszowa - dodaje ks. Oleszko.

Finał odbywał się w kilku grupach, ze względu na dużą liczbę uczestników, którzy nie mieścili się w salach kurii   Alina Świeży-Sobel /Foto Gość Finał odbywał się w kilku grupach, ze względu na dużą liczbę uczestników, którzy nie mieścili się w salach kurii
Łącznie w bielskich  finałach ze znajomości życia Mojżesza przeegzaminowanych zostało blisko 650 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadpodstawowych oraz specjalnych. - Do tego trzeba dodać jeszcze około 250 finalistów z Czech, głównie z Zaolzia, którzy testy konkursowe rozwiązują na swoim terenie. W sumie finalistów mamy w tym roku 900. Jak zawsze swoją odrębną kategorię mieli startujący chętnie w konkursie uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - mówią organizatorzy.

Jak dodają, to jeszcze nie koniec listy uczestników finału i nie koniec konkursowych zmagań. - W Bielsku-Białej 20 kwietnia odbędzie się towarzyszący sprawdzianowi wiedzy konkurs artystyczny, w którym uczniowie mają za zadanie wyrazić ewangeliczne orędzie poprzez sztukę. W tym roku zadanie temat: "Modlitwa Psalmami" można będzie wyrazić w formie aranżacji słownej, muzycznej oraz muzyczno-tanecznej - wyjaśnia Ewa Liberadzka, czuwająca nad tą częścią konkursu.

Wręczenie nagród i dyplomów, a przede wszystkim statuetek "Jonasza" odbędzie się w Bielsku-Białej pod koniec roku szkolnego.

 

 

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama