Ekumenizm z Biblią w ręce

W Kielcach, Wierzbicy i Ostrowcu Świętokrzyskim w ciągu ostatnich dni czerwca odbyły się międzywyznaniowe nabożeństwa Ekumenicznych Dni Biblijnych, w które zaangażowały się trzy diecezje rzymskokatolickie i osiem innych wyznań chrześcijańskich.

Koordynatorem wspólnego sięgania do Pisma Świętego pod hasłem "Wszystko, co czynicie, niech się dzieje w miłości" (1Kor 16,14) była diecezja sandomierska.

- Ekumeniczna inicjatywa duszpasterzy różnych wyznań z terenu ziemi świętokrzyskiej pojawiła się jako odpowiedź na zauważalną konieczność propagowania treści Pisma Świętego pośród wszystkich chrześcijan. Niezależnie od denominacji istnieje nagląca potrzeba ewangelizacji i re-ewangelizacji wiernych. Pomocą w zauważeniu roli i znaczenia słowa Bożego w podejmowaniu autentycznych postaw życia chrześcijańskiego opartego szczególnie na Ewangelii są Ekumeniczne Dni Biblijne. Nie bez powodu spontanicznie pojawiło się dookreślenie "świętokrzyskie", ponieważ bliskość Gór Świętokrzyskich, teren województwa oraz obszar diecezji sandomierskiej w dawnym kształcie wyznaczały przestrzeń zaplanowanych spotkań, harmonogram działania oraz dynamikę regionalnych nabożeństw ekumenicznych w bardzo szerokich i różnorodnych gronach - powiedział ks. Paweł Surowiec, delegat ds. ekumenizmu w diecezji sandomierskiej.

Ramą dla parafialnych, lokalnych spotkań nad słowem Bożym były cztery nabożeństwa ekumeniczne: w zborze Kościoła ewangelicko-metodystycznego w Kielcach, w znanej ze swojej bogatej historii kieleckiej "Świątyni Pokoju" Kościoła ewangelicko-augsburskiego, w parafii Kościoła starokatolickiego mariawitów w Wierzbicy oraz w rzymskokatolickim sanktuarium NMP Saletyńskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie odbyło się nabożeństwo wieńczące świętokrzyskie Ekumeniczne Dni Biblijne.

Każde z tych głównych międzywyznaniowych spotkań posiadało swoją dynamikę. W metodystycznej kaplicy, gdzie gospodarzem wydarzenia był pastor Damian Szczepańczyk, słowo komentarza wygłosili bp Andrzej Jeziernicki (naczelny prezbiter Kościoła chrześcijan wiary ewangelicznej) oraz kapłan mariawicki Mateusz M.F. Szymkiewicz, którzy podkreślali jednoczący wymiar rozczytywania się w Biblii, potrzebę wzajemnego szacunku oraz konieczność poznawania bliżej swoich tradycji wyznaniowych.

Z kolei w kościele wyznania mariawickiego ks. dr hab. Sławomir Pawłowski (kierownik Sekcji Ekumenizmu KUL) w trakcie swojej homilii wydobył ideę jedności Trójcy Przenajświętszych Osób - Boga, który z miłości czyni nas swoimi dziećmi i pragnie abyśmy tę miłość okazywali sobie nawzajem niosąc ją w świat - niezależnie od tradycji wyznaniowej: "aby istotą, wypełnieniem naszego życia była Miłość […] abyśmy mogli lepiej do domu - Domu Ojca - mogli trafić".

W ostrowieckim Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej wybrzmiały ostatnie akordy Ekumenicznych Dni Biblijnych, w które włączyło się trzy diecezje katolickie i osiem wyznań chrześcijańskich. Nabożeństwu uroczystych nieszporów o świętych apostołach Piotrze i Pawle przewodniczył kustosz - ks. prałat Zbigniew Wiatrek. 

Po nabożeństwach w trakcie poczęstunków czy wspólnego grillowania wierni różnych wyznań mieli okazję do osobistego doświadczenia ekumenii: wymiany spostrzeżeń, poruszenia ważnych tematów, jak i porozmawiania o codzienności chrześcijańskiego życia we współczesnym, zlaicyzowanym świecie.

Łącznie w trakcie wszystkich wydarzeń związanych ze świętokrzyskimi Ekumenicznymi Dniami Biblijnymi wzięli udział duchowni, pastorzy i wierni: Kościoła rzymskokatolickiego, Kościoła starokatolickiego mariawitów, Kościoła polskokatolickiego w RP, Kościoła ewangelicko-augsburskiego w RP, Kościoła ewangelicko-metodystycznego w RP, Kościoła ewangelicko-reformowanego w RP, Kościoła chrześcijan wiary ewangelicznej w RP, Kościoła zielonoświątkowego.

Świętokrzyskie Ekumeniczne Dni Biblijne staną się dorocznym cyklem wydarzeń, zaś tegoroczne stanowią przygotowanie do kolejnych, październikowych spotkań na gruncie troski o ekumeniczne relacje zatytułowanych "Czas dla Stworzenia" (Season of Creation).

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg