Biblia starsza niż nam się wydaje?

Naukowcy zbadali gliniane tabliczki zapisane starożytnym hebrajskim.

Naukowcy z Uniwersytetu w Tel Awiwie w Izraelu przy pomocy zaawansowanej technologicznie analizy pisma, zbadali fragmenty zapisanych tabliczek glinianych, które zostały znalezione w twierdzy Tel Arad. Jest to zbiór wojskowych listów napisanych w starożytnym hebrajskim datowanym na koniec okresu Pierwszej Świątyni.

Badacze porównując ze sobą pisma doszli do wniosku, że wiadomości zostały napisane przez osoby z różnych klas społecznych i wyodrębnili co najmniej sześciu autorów. 

– Innymi słowy, cała aparatura wojskowa, zaczynając od wysokich rangą urzędników do skromnych kwatermistrzów małych placówek pustynnych, potrafiła pisać – napisali uczeni w amerykańskim czasopiśmie "Proceedings of the National Academy of Sciences" – By wspomóc tę biurokratyczną aparaturę, musiał istnieć system edukacji w Judzie pod koniec okresu Pierwszej Świątyni (przed 586 r. p.n.e.).

Większość naukowców zgadza się, że Biblia została napisana w 6 wieku p.n.e., w czasie niewoli babilońskiej, po zniszczeniu Pierwszej Świątyni. Jednak znalezisko sugeruje, że umiejętność pisania była rozpowszechniona nie tylko wśród elit, a co za tym idzie, może się okazać, że Biblia została napisana dziesiątki lat wcześniej niż dotychczas sądzono.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama