Rosja: ukazała się "Biblia w panterce"

W nakładzie 3 tys. egzemplarzy ukazała się w Rosji "wojskowa" Biblia, obejmująca wszystkie kanoniczne księgi Starego i Nowego Testamentu. Jest ona przeznaczona do użytku w siłach zbrojnych, wśród wojskowych, ich rodzin i poborowych.

Wydawcą dzieła, które ukazało się w zielono-czarnej okładce, przypominającej żołnierską "panterkę", jest Związek Chrześcijan-Wojskowych Rosji.

Sponsorami "Biblii w panterce" były różne Kościoły i wyznania chrześcijańskie tego kraju. Licząc się z tym, że dla wielu użytkowników, zwłaszcza młodych ludzi, będzie to pierwszy kontakt z Pismem Świętym, wydawcy zaopatrzyli książkę w obszerny załącznik. Zawiera on wykład istoty nauki chrześcijańskiej w formie pytań i odpowiedzi oraz rozdziały "Jak czytać Biblię", "Historia Biblii", "Światowe chrześcijaństwo" (z oddzielnymi częściami nt. lokalnych Kościołów prawosławnych, protestanckich i o Kościele katolickim), a także słownik biblijny i "Boży plan zbawienia".

Związek zamieścił też wiadomości o sobie. Wynika z nich, że jest to organizacja nie religijna, ale społeczna, utworzona na podstawie nieznanego dotychczas w Rosji ruchu. Zrodził się on w latach dziewięćdziesiątych XX w., gdy w różnych częściach świata zaczęły powstawać grupy oficerów-chrześcijan zaniepokojonych kryzysem duchowym w siłach zbrojnych. W latach 1997-2000 powstały i zostały zarejestrowane Stowarzyszenia Chrześcijan-Wojskowych w Moskwie (pod nazwą "Tarcza wiary"), na Dalekim Wschodzie ("Droga Korneliusza"), na Zabajkalu, w Twerze i kilku innych regionach.

W wyniku odbytych później zjazdów i konferencji tych stowarzyszeń powstał wspomniany Związek Chrześcijan-Wojskowych, który obecnie ma oddziały w ponad połowie regionów Rosji. Głównymi zadaniami organizacji są wyjaśnianie celów nauki chrześcijańskiej, społeczna obrona wojskowych i ich rodzin, obrona prawa tego środowiska do wolności wyznania i świadczenie pomocy charytatywnej znajdującym się w potrzebie rodzinom wojskowych. Związek ma charakter międzywyznaniowy.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama