Ewangelia Judasza - no i po sensacji

Przetłumaczona i opublikowana niedawno Ewangelia Judasza nie jest źródłem historycznym i nie może dać czytelnikom wiedzy na temat prawdziwych relacji między Jezusem a Judaszem.

Zdaniem współautora przekładu tekstu prof. Gregora Wursta, jest to jedynie reinterpretacja kanonicznych ewangelii, zgodna z filozofią gnostycką.

– Od stuleci badacze chrześcijaństwa i teolodzy zastanawiają się dlaczego Judasz zdradził Jezusa. Jedno jest pewne, odpowiedzi na to pytanie nie znajdziemy w Ewangelii Judasza – powiedział Wurst.

Opublikowany niedawno angielski tekst The Gospel of Judas jest przekładem koptyjskiego tekstu znalezionego w latach 70. XX wieku w pobliżu miejscowości El Minya w Egipcie. Spisany na 13 arkuszach papirusu tekst zaczyna się słowami: „Sekretna relacja z objawienia, które Jezus wypowiedział w rozmowie z Judaszem Iszkariotą”; kończy się zaś tytułem: Ewangelia Judasza.

Jak wyjaśnił prof. Wurst, wszelkie badania potwierdzają, że rękopis ten powstał na przełomie III i IV w. n.e.

– Krój pisma, którym spisano tekst, używany był właśnie w tym okresie. Wykonano także specjalistyczne badania atramentu, a także datowano wiek papirusu za pomocą izotopu węgla C14. Wszelkie badania potwierdzają, że jest to autentyczny starożytny rękopis, a nie fałszerstwo średniowieczne lub współczesne – podkreślił badacz.

O istnieniu Ewangelii Judasza naukowcy wiedzieli jeszcze przed odnalezieniem rękopisu. Pisał o nim w 180 r. n.e. ówczesny biskup Lyonu św. Ireneusz w swoim dziele Przeciw herezjom, którego treść jest dziś znana. Sam tekst apokryficznej ewangelii jest więc starszy niż trzeciowieczny rękopis.

– Wzmianka u Ireneusza świadczy o tym, że Ewangelia Judasza musiała powstać przed 180 r. Nie mogła natomiast zostać napisana wcześniej niż na początku II w., bo wcześniej nie istniała filozofia gnostycka. Stąd wyciągamy wniosek, że tekst powstał w II w. n.e. – zaznaczył Wurst.

Naukowiec powiedział, że oryginalny tekst został spisany najprawdopodobniej w języku greckim, ponieważ o tekście w tym właśnie języku pisał św. Ireneusz.

Jak dodał, treść opowieści wskazuje, że nie jest to relacja z wydarzeń historycznych, a jedynie próba takiej interpretacji przekazów biblijnych, aby pasowała ona do poglądów gnostyków, których filozofia opierała się na podziale świata na jego część duchową, umysłową i na część cielesną, materialną. Gnostycy wierzyli, że tylko część duchowa jest dobra, zaś materialna jest synonimem zła.

Poglądy te, zdaniem badaczy, najpełniej odzwierciedla fragment Ewangelii Judasza, w którym cytowana jest rzekoma wypowiedź Jezusa, który zwrócił się do Judasza słowami: „Przewyższysz ich wszystkich. Bowiem złożysz w ofierze człowieka, który mnie okrywa”.

W tych słowach gnostycy zawarli przekonanie, że Judasz nie zdradził Jezusa, ale wypełnił jego wolę, wydając go Rzymianom, którzy zabijając jego ciało pozbawili go powłoki materialnej, uważanej przez gnostyków za nieczystą.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg