Rok św. Pawła w Rzymie: Sympozjum ekumeniczne „usprawiedliwienie w Biblii”

W rzymskim opactwie benedyktynów św. Pawła za Murami rozpocznie się 2 października sympozjum ekumeniczne, w którym wezmą udział uczeni z całego świata. Tematem spotkania jest „usprawiedliwienie w Biblii”. Rozważania wokół tej idei, przedstawionej przez św. Pawła w Liście do Rzymian, to kolejna inicjatywa związana z obchodami Roku Pawłowego.

Sympozjum, na które przybędzie ok. 15 uczonych różnych wyznań, odbywać się będzie w dniach 2-5 października. Organizowane jest przez Papieską Radę ds. Popierania Jedności Chrześcijan, Światową Federację Luterańską, Światową Radę Metodystów oraz Światowy Związek Kościołów Reformowanych.

Niedawno zakończyło się w bazylice św. Pawła za Murami z kolei inne międzynarodowe sympozjum ekumeniczne, w ramach którego uczeni konfrontowali swoje stanowiska na temat idei jedności w pismach Apostoła Narodów.

«« | « | 1 | » | »»