Synod Biskupów: 19. kongregacja generalna

Głównym punktem dnia Synodu 18 października były nieszpory w Kaplicy Sykstyńskiej pod przewodnictwem Benedykta XVI i z udziałem patriarchy Bartłomieja I.

Duchowy zwierzchnik prawosławia odbywa kolejną wizytę w Rzymie, łącząc ją po raz pierwszy z wystąpieniem na Synodzie Biskupów. Zauważa się także wyjątkową symbolikę miejsca wybranego na modlitwę i wspólne wygłoszenie rozważań przez Papieża i Patriarchę Ekumenicznego. Jest to kaplica, w której kardynałowie od wieków dokonują wyboru Następcy św. Piotra.

Podczas przedpołudniowej, 19. z kolei kongregacji generalnej, odbyły się wybory do Rady Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów. Dyskutowano również nad projektem orędzia ojców synodalnych, który przedstawił abp Gianfranco Ravasi. Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Kultury stoi na czele przygotowującej orędzie komisji.

„Ten projekt ma charakter bardzo biblijny – powiedział Radiu Watykańskiemu ks. prof. Waldemar Chrostowski, który uczestniczy w Synodzie jako ekspert. – To orędzie żyje Biblią. Wskazuje na cztery elementy, które są ważne, kiedy chcemy po Pismo Święte sięgać, mianowicie trzeba Słowo Boże zrozumieć, należy je objaśniać, przekazywać i o nim świadczyć. Według tych czterech etapów rozwinięte zostały w orędziu cztery symbole, które są również głęboko biblijne: głos Słowa Bożego; jego oblicze, którym jest przede wszystkim Jezus Chrystus; dom Słowa Bożego, a jest nim Kościół, a w Kościele także rodzina; i wreszcie droga Słowa Bożego. Ten czwarty symbol odnosi się do misji Kościoła, do przekazu Słowa Bożego. Zatem abp Gianfranco Ravasi wyjaśnił, kto ponosi szczególną odpowiedzialność za głoszenie Słowa Bożego, jak należy to robić oraz co ma być przedmiotem tej właśnie misji Kościoła, której istotę stanowi głoszenie Słowa Bożego”.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama