Najlepsza szkoła i pomoc - Niedziela Biblijna rozpoczyna Tydzień Biblijny

Ks. dr Andrzej Oczachowski wykłada przedmioty biblijne w Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu i w Instytucie im. E. Stein w Zielonej Górze (Zdjęcie: Krzysztof Król)

Krzysztof Król: W Polsce 26 kwietnia pierwszy raz obchodzona będzie Niedziela Biblijna…
Ks. Andrzej Oczachowski: – W programie duszpasterskim ustalono ją na trzecią Niedzielę Wielkanocną. To odpowiedź na postulaty synodu biskupów, obradujących w ubiegłym roku w Watykanie nad miejscem Słowa Bożego w życiu i misji Kościoła. Jednym z wniosków synodu było potwierdzenie obaw o słabej znajomości Pisma Świętego przez chrześcijan. To prowadzi do osłabienia więzi z Chrystusem, zgodnie ze słowami św. Hieronima: „Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”. Ale chrześcijaństwo nie jest „religią księgi”. To nie Biblia jest celem życia chrześcijańskiego, lecz osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem. Biblia ma w tym pomóc. Kościół poczuwa się więc do obowiązku, by przybliżać teksty biblijne – w sensie wiedzy, ale bardziej jeszcze, w sensie ich duchowego zrozumienia i przyjęcia.

Ta niedziela zaczyna Tydzień Biblijny. Jakie są cele tej inicjatywy „Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II”?
– Budzenie świadomości i zachęcanie do czytania Biblii. Jeśli duszpasterz, katecheta, lider grupy parafialnej korzysta z Biblii i do niej odsyła, to bardzo dobrze. Może w Tygodniu Biblijnym warto zwrócić uwagę na pierwszy ołtarz Mszy św., ołtarz słowa? To z niego korzystamy, zanim przystąpimy do ołtarza ofiary. Wydaje się, że słowa Ewangelii i czytań poprzedzających winny być traktowane na równi ze słowami konsekracji chleba i wina. A w grupach parafialnych korzystanie z Biblii jako księgi modlitwy prowadzić może do jeszcze lepszej modlitwy osobistej – medytacji Słowa Bożego. Jako chrześcijanie mamy się uczyć wsłuchiwać w to, co do nas mówi Pan Bóg. Tekst Pisma Świętego jest tu najlepszą szkołą i pomocą.

A jaką pomoc otrzymają w Tygodniu Biblijnym duszpasterze, katecheci i liderzy grup?
– Przygotowano materiały do katechezy, homilii czy zorganizowania nabożeństwa słowa Bożego z intronizacją Biblii. Zaplanowano kazania i nabożeństwa w gorzowskiej katedrze, spotkania z uczniami szkół katolickich w Zielonej Górze, a także liturgię słowa Bożego w seminarium w Paradyżu.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg