Katowice: Sympozjum poświęcone życiu i nauczaniu świętego Pawła

„Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia” [Flp 4,13]. Pod takim hasłem odbędzie się 14 maja 2009 roku na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach sympozjum poświęcone życiu i nauczaniu świętego Pawła.

Sympozjum zostało zorganizowane przez Studenckie Koło Naukowe Teologów z okazji 2000 rocznicy urodzin Apostoła Narodów.

14 maja 2009 (czwartek)
Aula WTL US,
ul. Jordana 18, Katowice
09:30 Rozpoczęcie i powitanie zebranych – ks. prof. US dr hab. Andrzej Żądło, Dziekan Wydziału Teologicznego

I SESJA
OSOBA ŚW. PAWŁA APOSTOŁA


09:45 Teologia ikony św. Pawła. /Marta Giglok/
10:05 Świadek czy dziennikarz? – Aspekty charakteru św. Pawła w Dziejach Apostolskich. /Damian Pielesz/
10:25 Ślady Apostoła Narodów w Rzymie. /ks. dr hab. Józef Kozyra/
10:45 DYSKUSJA - prowadzący: ks. dr hab. Józef Kozyra
11:15 PRZERWA

II SESJA
ŚW. PAWEŁ JAKO EWANGELIZATOR


11:30 Otwartość św. Pawła na aktualne problemy na przykładzie Listów do Koryntian. /Anna Gładkowska/
11:50 Kobiety w dziele apostolskim i pismach sw. Pawła. /Aleksandra Bernas/
12:10 Tajemnica zbawienia pogan w listach więziennych św. Pawła. /Rafał Bogacki/
12:30 DYSKUSJA - prowadząca: dr Beata Urbanek
13:00 PRZERWA

III SESJA
ŚW. PAWEŁ JAKO TEOLOG


13:15 Potoczne rozumienie pojęcia "usprawiedliwienie" a nauka o usprawiedliwieniu z wiary w Liście do Rzymian św. Pawła /Anna Oracz/
13:35 Prawda o zmartwychwstaniu głoszona przez św. Pawła. /Natalia Ruman/
13:55 Znaczenie pojęcia ἐκκλησία w listach protopawłowych. /Kinga Knop/
14:15 DYSKUSJA - prowadzący: ks. dr Grzegorz Wita
«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg