ODPOWIEDZI

OMÓWIENIE TURY II - ETAPU IV


Pytanie 1 [92] - (7 pkt.)

Jaki problem czy wręcz sprzeczność występuje w tym, co Pismo Święte mówi nam o zakupieniu Pola Garncarza? W jaki sposób można ten problem rozwiązać uwzględniając ówczesny sposób myślenia? ODPOWIEDŹ: Chodziło o to, że Mateusz podaje, iż pole zakupili arcykapłani, natomiast w Dziejach Apostolskich czytamy, że uczynił to sam Judasz. Według G. Ricciottiego: „Dzieje Apostolskie zdają się przypisywać nabycie pola samemu Judaszowi, jak gdyby samobójstwo popełnił dopiero po dokonaniu zakupu. Chodzi tymczasem o pośredni i zwięzły sposób wyrażania się: nabycie jest przypisane o tyle Judaszowi, na ile on dostarczył członkom Sanhedrynu pieniędzy dla uskutecznienia go” Więcej na ten temat TUTAJ :.


Pytanie 2 [93] - (6 pkt.)

Ostatnia Wieczerza odbyła się w czwartek. W jakim miesiącu to było i który to był dzień tego miesiąca - według tego co napisali Ewangeliści? ODPOWIEDŹ: Było to w miesiącu Nisan. Święto Paschy obchodzono 15 dnia tego miesiąca. Według synoptyków – Ostatnia Wieczerza odbyła się 14 Nisan Według Jana – 13 Nisan Więcej na ten temat TUTAJ :.


Pytanie 3 [94] - (5 pkt.)

Gdzie, według tego co napisano w Ewangeliach, znajdował się Wieczernik? ODPOWIEDŹ: Na podstawie tekstów ewangelicznych nie jesteśmy w stanie niczego stwierdzić poza tym, że leżał na terenie Jerozolimy i był salą na piętrze. Więcej na ten temat TUTAJ :.


Pytanie 4 [95] - (4 pkt.)

Dlaczego w Ewangeliach używany jest zwrot "arcykapłani" skoro funkcję tę w danym czasie pełnił tylko jeden człowiek (Kajfasz w okresie męki i śmierci Pana Jezusa) ? ODPOWIEDŹ: Byli arcykapłani usunięci z urzędu – razem z innymi członkami ich uprzywilejowanych rodzin – stanowili, jak to podają nie tylko Ewangelie, ale również i Józef Flawiusz, klasę „najwyższych kapłanów”. Zwyczajem było również, że ten, kto obejmował urząd, zachowywał przynależący do niego tytuł przez całe swoje życie. Tak jak na przykład współcześnie – polityk, który został prezesem Rady Ministrów, zawsze tytułowany jest „premierem” nawet, jeśli urzędu tego już nie piastuje. Poza tym określenie „arcykapłani” było używane także do oznaczenia kasty, całej arystokracji kapłańskiej, najpotężniejszej grupy w Sanhedrynie. Nie za każdym razem zatem, kiedy spotykamy się z tym zwrotem, trzeba sądzić, że obecny był sam Kajfasz lub jego teść Annasz – wystarczała obecność kilku członków z rodziny kapłańskiej. Więcej na ten temat TUTAJ :.


Pytanie 5 [96] - (3 pkt.)

Czym był Sanhedryn, jaka była inna jego nazwa w Ewangeliach i jakie grupy wchodziły w jego skład? ODPOWIEDŹ: Za czasów Jezusa była to najwyższa instytucja żydowska po arcykapłanie; najwyższa rada narodowo-religijna, zwana również Wysoką Radą. W skład Sanhedrynu wchodzili arcykapłani, starsi i uczeni w Piśmie. Więcej na ten temat TUTAJ :.


Pytanie 6 [97] - (2 pkt.)

Jakie imiona nosił człowiek uwolniony przez Piłata zamiast Pana Jezusa? ODPOWIEDŹ: Jezus, Barabasz imię Jezus podawane jest w niektórych rękopisach; natomiast Barabasz to „spolszczona” wersja Bar-Abba (syn ojca)


Pytanie 7 [98] - (1 pkt.)

Jak miała na imię żona Piłata? ODPOWIEDŹ: Procula (Prokula, Prokla, Klaudia Prokula) Pismo Święte nic nie mówi na ten temat, jej imię podają apokryfy; w pytaniu nie było zastrzeżenia „według Pisma Świętego”


UWAGA!!! - nastąpiła zmiana adresu e-mail. Więcej TUTAJ:.


«« | « | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg