ODPOWIEDZI

OMÓWIENIE TURY I - ETAPU IV


Pytanie 1 [85] - (7 pkt.)

Proszę wymienić wszystkie fragmenty Ewangelii, w których Pan Jezus zapowiada swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Uściślenie: a) Niekoniecznie te trzy elementy (męka, śmierć i zmartwychwstanie) muszą występować jednocześnie w danym cytacie - tzn. należy uwzględnić również takie, które mówią np. o samej śmierci, czy męce. b) Chodzi o zapowiedzi mówiące wprost (a nie w przenośni) o męce, śmierci czy zmartwychwstaniu. c) Jeśli ktoś się będzie nudził to - poza konkursem - może podać również fragmenty mówiące o tym w przenośni (jak na przykład dzisiejsza Ewangelia). ODPOWIEDŹ: Teksty te to (w kolejności wydarzeń): Pierwsza zapowiedź męki i zmartwychwstania: Mt 16,21 (i paralelne – Mk 8,31; Łk 9,22) Po Przemienieniu Pańskim: Mt 17,9 (i par. – Mk 9,9) Przy zapowiedzi przyjścia Eliasza: Mt 17,12 (i par. – Mk 9,12) Druga zapowiedź męki i zmartwychwstania: Mt 17,22-23 (i par. Mk 9,30-32) drugi tekst paralelny Łk 9,43b-45 nie mówi wprost o męce, śmierci i zmartwychwstaniu, a jedynie o „wydaniu w ręce ludzi” Trzecia zapowiedź męki i zmartwychwstania: Mt 20,17-19 (i par. Mk 10,32-34; Łk 18,31-33) Przed zdradą Judasza: Mt 26,1-2 Podczas Ostatniej Wieczerzy: Łk 22,15 Lub według Ewangelii: Mt – 16,21; 17,9; 17,12; 17,22-23; 20,17-19; 26,1-2 (6 fragmentów) Mk – 8,31; 9,9; 9,12; 9,30-32; 10,32-34 (5 fragmentów) Łk – 9,22; 18,31-33; 22,15 (3 fragmenty) Powyższe fragmenty są wymagane, aby uzyskać maksymalną ilość punktów. Ciekawą rzeczą, którą można zauważyć jest fakt, że w Ewangelii wg. świętego Jana nie ma bezpośrednich zapowiedzi męki i śmierci, lecz mowa jest o odejściu i wywyższeniu Jezusa. pozostałe fragmenty sugerujące lub w „przenośni” zapowiadające mękę, śmierć i zmartwychwstanie zostaną podane później – w osobnym opracowaniu


Pytanie 2 [86] - (6 pkt.)

Proszę wymienić wszystkie fragmenty Ewangelii, które informują nas o tym, że arcykapłani, uczeni w Piśmie lub faryzeusze chcieli pozbawić życia Pana Jezusa. ODPOWIEDŹ: Teksty te to (w kolejności wydarzeń): Po uzdrowieniu człowieka z uschłą ręką: Mt 12,14 (i par. Mk 3,6) Po wskrzeszeniu Łazarza: J 11,45-53 Po wypędzeniu kupców ze świątyni: Mk 11,18 (par. Łk 19,47-48) Przed zdradą Judasza: Mt 26,3-4 (i par. Mk 14,1; Łk 22,2) Jezus przed Sanhedrynem: Mt 27,1 Mt 26,59 (i par. Mk 14,55) Przed Piłatem: Mt 27,20-23 (i par. Mk 15,11-14; Łk 23,21-23 J 18,31-32; 19,6-15 Lub według Ewangelii: Mt – 12,14; 26,3-4; 26,59; 27,1; 27,20-23 (5 fragmentów) Mk – 3,6; 11,18; 14,1; 14,55; 15,11-14 (5 fragmentów) Łk – 19,47-48; 22,2; 23,21-23 (3 fragmenty) J 11,45-53; 18,31-32; 19,6-15 (3 fragmenty) Powyższe fragmenty są wymagane, aby uzyskać maksymalną ilość punktów.


Pytanie 3 [87] - (5 pkt.)

Proszę wymienić wszystkie fragmenty Ewangelii, mówiące o nieudanych próbach zabicia Pana Jezusa przez Żydów (ale nie arcykapłanów, uczonych w Piśmie czy faryzeuszy) ODPOWIEDŹ: Łk 4,28-29; J 5,18; 10,31-39; 11,8 Te cztery fragmenty są wymagane, aby uzyskać maksymalną ilość punktów. Oprócz tego o próbach zabicia mówią, choć (mimo wszystko) nie wprost: J 8,59; 18,31 Wiele tekstów mówi też o chęciach pojmania Jezusa: J 7,30.44 czy wręcz zamiarach i usiłowaniach zabicia Go: J 7,1.25 Sam Jezus wypomina także Żydom, że usiłują Go zabić: J 7,19; 8,37.40 poza tym: Mt 2,16 – Herod był Idumejczykiem, a nie Żydem


Pytanie 4 [88] - (4 pkt.)

Kto według Ewangelii, jako pierwszy namaścił ciało Pana Jezusa na Jego pogrzeb? ODPOWIEDŹ: Była to Maria siostra Marty i Łazarza z Betanii. (J 12,1-8) Zobacz również TUTAJ :. Mateusz (26,6-13) i Marek (14,3-9) opisując to wydarzenie nie podają jej imienia. Łukasz natomiast (7,36-39) opisuje zupełnie inną sytuację, mającą miejsce wcześniej. Nie była to Maria Magdalena


Pytanie 5 [89] - (3 pkt.)

Od ilu lat istniała świątynia, z której Pan Jezus wypędził kupców i którą świątynią jerozolimską była z kolei? ODPOWIEDŹ: Powiedzieli do Niego Żydzi: «Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?» (J 2,20) Była to trzecia z kolei świątynia jerozolimska, której budowę Herod rozpoczął ok. 20-19 roku przed Chr. – zatem wydarzenie wspomniane przez św. Jana miałoby miejsce ok. 27 r. (Niektórzy uważają ją za drugą świątynię – jako nie wybudowaną, lecz odbudowaną przez Heroda. Biorąc jednak pod uwagę jak znaczne były różnice między drugą świątynią, a świątynią Heroda, przede wszystkim zaś jeśli chodzi o wielkość i zajmowany obszar – raczej należy uznać ją za trzecią świątynię.)


Pytanie 6 [90] - (2 pkt.)

Kto według Ewangelistów znalazł osiołka, na którym Pan Jezus wjechał do Jerozolimy? ODPOWIEDŹ: Według synoptyków byli to dwaj Jego uczniowie (Mt 21,1; Mk 11,1; Łk 19,29) Natomiast według św. Jana był to sam Jezus (J 12,14)


Pytanie 7 [91] - (1 pkt.)

Przytocz słowa, które - według tego, co czytamy w Ewangeliach - wypowiedzieli faryzeusze podczas wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy. ODPOWIEDŹ: Według św. Łukasza: Lecz niektórzy faryzeusze spośród tłumu rzekli do Niego: «Nauczycielu, zabroń tego swoim uczniom!» Odrzekł: «Powiadam wam: Jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą» (19,39-40) Według św. Jana: Faryzeusze zaś mówili jeden do drugiego: «Widzicie, że nic nie zyskujecie? Patrz - świat poszedł za Nim». (12,19)


«« | « | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg