ODPOWIEDZI

OMÓWIENIE TURY I - ETAP I


Pytanie 1 (7 pkt.)

Z jakiego języka pochodzą i co dosłownie oznaczają wyrazy: a) Apokalipsa b) Apokryf c) Biblia d) Deuterokanoniczna e) Ewangelia f) Targum g) Vulgata ODPOWIEDŹ : Apokalipsa - z greckiego: apokalyptein, apokalypsis - odsłonić, objawić, objawienie więcej zobacz TUTAJ :. Apokryf - z greckiego: apokryfos- ukryty, tajemny Biblia - z greckiego: „he biblos” (byblos), które z kolei miało swoje źródło w języku egipskim gdzie oznaczało albo papirus (wówczas służący m.in. do produkcji materiałów piśmienniczych) albo czcigodną i świętą księgę. więcej zobacz TUTAJ :. Deuterokanoniczna - z greckiego: wyraz kanon pochodzi od greckiego słowa oznaczającego: łodygę trzciny, pręt trzcinowy, trzcinę; w sensie przenośnym m.in.: miarę, regułę, normę moralną, katalog, spis. deuteros – to drugi, wtórny Zwykle tłumaczy się ten wyraz poprzez określenie „wtórnokanoniczna”, precyzyjniejsze jest chyba jednak „uznana za kanoniczną w dalszej [drugiej] kolejności”. Kolejność bowiem uznawania ksiąg za kanoniczne nie deprecjonuje, ani nie umniejsza ich wartości Uwaga – odpowiedzi mówiące, że jest to wyraz pochodzenia grecko – łacińskiego nie zostały uznane. Słowo „kanon” bowiem występuje wprawdzie także w łacinie, ale jego pochodzenie wywodzi się z greki Ewangelia - z greckiego: dobra nowina Targum (hebr. przekłady) - pochodzenie tego terminu podawane jest różnie: albo z hebrajskiego (np. Katolicki Komentarz Biblijny) albo z aramejskiego (np. Słownik Hermeneutyki Biblijnej) tak więc zarówno jedne jak i drugie odpowiedzi zostały zaliczone jako poprawne oznacza natomiast: przekład, tłumaczenie, parafraza więcej zobacz TUTAJ :. Wulgata - z łaciny - vulgatus – rozpowszechniony, ogólnie przyjęty; vulgus - pospolity


Pytanie 2 (6 pkt.)

Tym razem zagadka z lekkim przymrużeniem oka: "Dobrze czasem jest mieć włosy - czasem wręcz przeciwnie." Uzasadnij powyższe stwierdzenie dwoma wydarzeniami ze Starego Testamentu. ODPOWIEDŹ : Zasadniczo chodziło o: Samsona, syna Manoacha, który posiadał nadludzką siłę, „tkwiącą” w jego włosach, dlatego od urodzenia nie strzygł ich. Tę tajemnicę wyłudziła od niego Dalila i zdradziła ją Filistyńczykom. Gdy Samson zasnął, nadeszli Filistyni, obcięli mu włosy, wyłupili oczy i wtrącili do więzienia w Gazie, gdzie musiał mleć ziarno. Gdy jednak włosy mu odrosły, odzyskał dawną nadludzką siłę. Powalił kolumny podpierające strop świątyni. Świątynia runęła, grzebiąc wszystkich tam obecnych (około trzech tysięcy Filistynów) i samego Samsona. (Sdz 16,4-31) oraz Absaloma - trzeci z siedemnastu synów króla Dawida, słynął ze swych wspaniałych włosów. Kiedy raz w roku kazał się strzyc, włosy jego ważyły dwieście sykli srebra. Zazdrosny o władzę, stale spiskował przeciwko ojcu, buntując przeciw niemu wojsko. Podczas definitywnej bitwy, Joab, jego cioteczny brat, zwyciężył zbuntowane oddziały Absaloma a jego samego ścigał w puszczy. W czasie ucieczki Absalom wplątał się swymi długimi włosami w gałęzie dębu i nie mógł się uwolnić. Wtedy Joab wbił mu w serce trzy włócznie, a jego giermkowie dobili go. Absalom poniósł śmierć. (2 Sm 18,9-15) [w ramach uzupełnienia: Biblia nie stwierdza wprost, że Absalom wisiał na włosach – takie jednak panuje przekonanie wśród większości biblistów – np. EK, PEB, kom. w BP] Ponadto jako poprawny został zaliczony przykład o Jakubie i Ezawie, o Judycie i Holofernesie oraz historia proroka Habakuka, Uwagi: - Niektórzy tak dobierali i wyjaśniali przykłady, że został uzasadniony tylko jeden z członów „zagadki”. - Proszę czytać dokładnie pytania – niektórzy podawali przykłady z Nowego Testamentu. - Warto czasem zaglądać na FORUM – tam można też zadawać ogólne pytania i rozwiać swoje wątpliwości co do pytań. M.in. przypomniałem tam, że chodzi o WYDARZENIE, a nie o zalecenia.


Pytanie 3 (5 pkt.)

O jakie świętokradztwo niesłusznie oskarżono św. Pawła tylko na tej podstawie, że widziano w jego towarzystwie pewną osobę? ODPOWIEDŹ : Św. Pawła niesłusznie oskarżono o zbeszczeszczenie świątyni poprzez wprowadzenie do niej pogan - tylko dlatego, że widziano go w mieście w towarzystwie Trofima z Efezu. (zob. Dz 21,27-29)


Pytanie 4 (4 pkt.)

"Łaskawość" i "Zjednoczenie" - co to za przedmioty i gdzie jest o nich mowa w Piśmie Świętym ? ODPOWIEDŹ : Są to dwie laski wymienione w Księdze Zachariasza „Tak więc pasłem owce przeznaczone na zabicie dla handlarzy. I wziąłem dwie laski: Jedną nazwałem "Łaskawość", drugą "Zjednoczenie". I pasłem owce”. (Zach 11,7) I ta sama uwaga – proszę uważnie czytać pytania – chodziło o PRZEDMIOTY.


Pytanie 5 (3 pkt.)

Podaj imiona pierwszych rodziców i ich synów ODPOWIEDŹ : Adam i Ewa synowie (znani z imienia): Kain, Abel i Set niektórzy zapomnieli o trzecim synu wymienionym z imienia – Secie


Pytanie 6 (2 pkt.)

Jak miały na imię siostry przyjaciela Jezusa? ODPOWIEDŹ : Maria i Marta


Pytanie 7 (1 pkt.)

Gdzie urodził się król Dawid ? ODPOWIEDŹ : w Betlejem


«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg