ODPOWIEDZI

OMÓWIENIE CZWARTEJ TURY


Pytanie 1 (22) (7 pkt.)

O kim Pismo Święte mówi, że stracił życie, ponieważ nie chciał sprzedać swojej własności? Jak nazywała się kobieta, która się do tej śmierci przyczyniła i jakie były dalsze jej losy? ODPOWIEDŹ: Nabot stracił życie, ponieważ nie chciał sprzedać swej winnicy królowi Achabowi (1Krl 21, 1-14). Kobieta, która przyczyniła się do tej śmierci to Izebel (córka Etbaala, króla Sydonu – oddana czcicielka fenickiego boga Baala) i – zgodnie z proroctwem Eliasza (1 Krl 21, 23) – „żarły ją psy pod murem Jizreel” po wyrzuceniu jej przez okno z pałacu na rozkaz Jehu (2 Krl 9, 30-37).


Pytanie 2 (23) (6 pkt.)

Jaka roślina (drzewo, krzew, kwiat, owoc itp.) jest w Piśmie Świętym: a) symbolem chwiejności i pozornej słabości b) związana z Zachariaszem c) związana z szatami najmądrzejszego króla d) związana z końcem potopu e) związana z poczęciem Izaaka f) symbolem siły i władzy ODPOWIEDŹ: a) trzcina (1 Krl 14,15; Ez 29 6-7; Mt 11,7; Łk 7,24) b) oliwki (Za 4,3.12) Zaliczone zostały również odpowiedzi: Może to być także palma, gdyż prorok ten miał tez wizję uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy, gdzie lud składał Mu pod nogi gałązki palmowe (Za 9,9). mirt - Za 1,8-11 Jeśli jednak chodzi o Zachariasza ojca Jana Chrzciciela, to rośliną tą może być kadzidłowiec (drzewo z cienką korą, po nacięciu której wypływa żywica służąca do celów kultowych) - gdyż Zachariasz składał ofiarę kadzenia (Łk 1,9) c) lilie (Mt 6,28-29) Zaliczona została również odpowiedź: Ps 45,9 wszystkie twoje szaty pachną mirrą, aloesem [i kasją] Mirra, aloes i kasja to wonne substancje pochodzenia roślinnego sprowadzane z Arabii lub też z Indii. Pieśń (Psalm 45) jest wyrazem hołdu składanego królowi i jego nowo poślubionej małżonce. Trudno ustalić, o jakim królu tu mowa, jednakże król jest tu niewątpliwie postacią historyczną. Najbardziej prawdopodobne wydaje się przypuszczenie, że pieśń została napisana z okazji zaślubin Salomona z córką faraona (1 Krl 3,1). d) listek z drzewa oliwnego (Rdz 8,10-11) e) dęby Mamre (Rdz 18,1-15) f) cedr lub dąb (Am 2,9)


Pytanie 3 (24) (5 pkt.)

Co to za "domy"? a) "Dom Boga" b) "Dom Chleba" ODPOWIEDŹ: miejscowości: a) Betel Pierwotna nazwa: Luz (nazwa kananejska). Około 17 km na północ od Jerozolimy. Stamtąd Abraham obserwował Ziemię Obiecaną (Rdz 13). W Luz obozował Jakub, tam miał sen o drabinie i tam mocował się z Bogiem. On też zbudował tam ołtarz Bogu i nazwał to miasto Betel (Rdz 28,20). Po rozpadzie Królestwa (997 r. przed Chr.)- król Jeroboam stworzył tam kult cielca (1 Krl 12,25-29). Ozeasz nazwał to miasto "Bet Awen" - "Miasto nikczemności" i prorokował o jego zniszczeniu (Oz 10,5-8) b) Betlejem Miasto w środkowej części Palestyny, położone w Judei, na zachodnim brzegu Jordanu, 10 km. na południe od Jerozolimy. Ośrodek kultu religijnego, miejsce urodzenia Jezusa Chrystusa,a także króla Dawida. Zabytki: m.in kościół Narodzenia z Grotą Narodzenia. Także: kosciół św. Katarzyny, klasztory, uniwersytet.


Pytanie 4 (25) (4 pkt.)

Jakie imiona nosił teść Mojżesza? ODPOWIEDŹ: Jetro(np. Wj 3,1) oraz Reuel (np. Lb10,29)


Pytanie 5 (26) (3 pkt.)

Wymień dwa najważniejsze bóstwa kananejskie ODPOWIEDŹ: El i Baal Zaliczone również zostały: Asztarte, Aszera


Pytanie 6 (27) (2 pkt.)

Które miasto było stolicą króla Saula kiedy jeszcze nie rezydował w Jerozolimie? ODPOWIEDŹ: Gibea (w Gilgal został wprawdzie obwołany królem, ale rezydował w Gibea) Poza tym jak słusznie zauważyli niektórzy - Saul nigdy nie rezydował w Jerozolimie, została bowiem zdobyta dopiero przez Dawida


Pytanie 7 (28) (1 pkt.)

Gdzie św. Jan miał objawienia, które opisał w Apokalipsie? ODPOWIEDŹ: na wyspie Patmos (Ap 1, 9).


«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg