Nawróćcie się!

Zesłanie Ducha Świętego bardzo często przedstawiano w malarstwie.

Większość tych obrazów była do siebie podobna, bez względu na epokę, w której powstały. Niemiecki artysta Gebhard Fugel (1863–1939) postanowił odejść od schematu. Jego dzieło pokazuje nie samą chwilę zstąpienia na apostołów Ducha, ale bezpośrednie konsekwencje tego wydarzenia, kiedy uczniowie Jezusa wyszli z Wieczernika na ulicę.

Obraz ilustruje drugi rozdział Dziejów Apostolskich. Widzimy św. Piotra stojącego przed wejściem do świątyni jerozolimskiej. Apostoł podnosi w górę ręce i mówi: „Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie mych słów!” (2,14). Nad jego głową dostrzegamy płomyk Ducha Świętego. Kazanie Piotra jest z uwagą słuchane przez licznie zgromadzonych Żydów. Jak czytamy: „(...) przejęli się do głębi serca: »Cóż mamy czynić, bracia?« – zapytali Piotra i pozostałych Apostołów. »Nawróćcie się – powiedział do nich Piotr – i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego«” (Dz 2,37-38).

Na pierwszym planie widzimy konsekwencje kazania Piotra. Jeden z apostołów (rozpoznajemy go po płomyku nad głową) chrzci właśnie pierwszą osobę, następne czekają w kolejce. „Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się owego dnia około trzech tysięcy dusz” (Dz 2,41).

Gebhard Fugel (1863–1939) był katolikiem, malarzem specjalizującym się w tematyce religijnej. W 1893 r. założył w Monachium Niemieckie Towarzystwo Sztuki Chrześcijańskiej.

Leszek Śliwa

AUTOPROMOCJA. Chcesz lepiej poznać malarstwo religijne?

Tajemnice religijnego malarstwa. Leszek Śliwa

 

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama