Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

Jego królestwo jest piękne i godne pożądania. Wszystko to, co nas otacza, objawia jego cechy.

Jezus zapowiedział, że królestwo jest blisko, na wyciągnięcie ręki. Dlatego wzywa do nawrócenia, abyśmy nie żyli już w oczekiwaniu na odległą radość, lecz cieszyli się obecnością tego, którego wszyscy rozpoznają: Twojego Syna, króla wysłanego przez Boga, którego powinniśmy słuchać, kochać i naśladować!

On nie rządzi jak znani nam władcy: wprowadza nowe porządki. Jest królem, który poświęca się i daje życie, stoi na czele niczym pasterz, który kocha i służy swoim owcom, interesując się z troską każdą z nich.

Jego królestwo jest piękne i godne pożądania. Wszystko to, co nas otacza, objawia jego cechy. To królestwo, które Ojciec podarował swojemu Synowi, Jezusowi, i które On dzieli z wytrwały-mi i wiernymi uczniami. To królestwo, do którego przyjął On na Kalwarii jednego z łotrów. Królestwo, które już się rozpoczęło i dokona się, kiedy zostanie ofiarowane Ojcu, ponieważ Bóg jest wszystkim we wszystkich.

Wchodzimy do niego, będąc posłuszni i na-śladując Jezusa w prostym i dobrowolnym ubóstwie (por. Mk 10, 19.21). Przyczyniamy się do pokoju i braterstwa, o których ludzie śnią, lecz nie wiedzą, jak je odnaleźć. Prowadzimy ich do Jezusa, władcy królestwa!

Ty, Maryjo, która zawsze wypełniasz wolę Ojca i kochasz Jezusa wyłączną miłością, pokazujesz nam piękno i mądrość królestwa Twojego Syna!

*

Powyższy tekst jest fragmentem książki "Pięć pierwszych sobót miesiąca. Wielka obietnica Matki Bożej". Autor: ks. Giuseppe Brioschi SDB. Wydawnictwo: Esprit.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama