Krzyżówka nr 9

W czasie wakacji proponujemy naszym Czytelnikom rozwiązywanie krzyżówek o tematyce biblijnej. Dzisiaj dziewiąta z nich.

TERMIN NADSYŁANIA ODPOWIEDZI MINĄŁ - ROZWIĄZANIE I WYNIKI ZNAJDUJĄ SIĘ TUTAJ:

Zanim rozpoczniesz przeczytaj (jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś) o ZASADACH:.

WERSJA TRUDNIEJSZA

(Uwaga – do tej wersji nie mają zastosowania następujące wskazówki autora:
„W krzyżówkowym pytaniu o hasło prawie zawsze podana jest biblijna Księga, która dane hasło czarno na białym zawiera. Ponadto w treści pytania naj­częściej podpowiedziany jest wprost lub domyślnie podrozdział z szukanym hasłem.”)

Poziomo

1) „naturalna"nazwa tego, kto wywodzi się od prawnuka Noego, a 2. syna Kanaana - ta nazwa, częsta w BT wyd. III, jest w wyd. V tej Biblii nieco zmieniona (np. przy imieniu Efrona, od którego Abraham kupił grób)

4) miejsce na skraju pustyni, gdzie Izraelici zatrzymali się na drugi swój postój po wyjściu z Egiptu

6) król asyryjski, który w VII w. przed Chr. zajął egipskie Teby, ale po kilkunastu latach został wyparty przez faraona Psametychal

11) grecka nazwa miejsca, gdzie - wg jednej z Ewangelii - na „trybunale" zasiadł Piłat, by osądzić Jezusa

12) naczelny bóg Ammonitów, nazwany „ohydą" - jego kult sprowadził do Jerozolimy król Salomon


Pionowo

1) wzgórze na pustyni Zif, na którym ukrył się Dawid ścigany przez swego króla, Saula

2) król Chamat - powinszował Dawidowi zwycięstwa nad Hadadezerem

3) jedna z żon Ezawa, matka jego syna, Elifaza

4) w Ewangelii wg św. Mateusza aramejskie pierwsze, a zarazem i drugie słowo Jezusowego tzw. „okrzyku opuszczenia", donośnym głosem zawołanego przez naszego Pana podczas Jego konania na krzyżu

5) wg rodowodu Jezusa w Łk- który jest zapewne rodowodem Maryi - potomek Dawida w 4-tym pokoleniu

7) miasto leżące nieopodal miasta Adam, od którego to począwszy „zatrzymały się wody Jordanu i utworzyły jakby jeden wał", a to po to, by Izraelici mogli suchą nogą wejść do Ziemi Obiecanej

8) syn i następca króla Salomona, który określony jest jako „najgłupszy z ludu i pozbawiony rozumu", bo doprowadził do rozbicia królestwa Izraelitów na 2 państwa

9) asyryjski bóg, w którego świątyni został zamordowany przez własnych synów Sennaheryb, gdy tylko powrócił do swej stolicy, Niniwy, po nieudanym oblężeniu króla Ezechiasza w Jerozolimie

10) prowincja nad M. Czarnym, do której chrześcijan zwraca się św. Piotr w adresie swego Pierwszego Listu

Odpowiedzi można nadsyłać na ten ADRES:. do soboty 28 sierpnia do godziny 22:00.

Wraz z odpowiedziami należy podać swoje Imię, Nazwisko i adres. W przypadku, gdy ktoś pragnie, aby jego personalia pozostały jedynie do wiadomości redakcji, należy również podać nick - pseudonim, pod którym będzie figurował na liście wyników.

Wersja łatwiejsza na następnej stronie

«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama